News

ร้านค้า “เราชนะ” ร้องคลังเร่งพิจารณาอุทธรณ์ หลังถูกระงับสิทธิ์

ร้านค้า “เราชนะ” 100 ราย ร้องคลังเร่งพิจารณาหลังยื่นอุทธรณ์ เหตุถูกระงับสิทธิ์เพราะเข้าข่ายทำผิดเงื่อนไข ขณะที่ล่าสุด สศค. ได้พิจารณาเรื่องเสร็จสิ้นแล้ว 800 ราย จากจำนวนร้านค้าที่เข้าข่ายทำผิดและได้ส่ง จม.ให้มาชี้แจงกว่า 2,000 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (7ธ.ค.64) ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะราว 100 ราย ที่ถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการเราชนะ และถูกเรียกเงินคืนจากการเข้าร่วมโครงการ ได้เดินทางมาร้องและยื่นหนังสือที่กระทรวงการคลัง เพื่อขอให้กระทรวงการคลัง เร่งพิจารณาการยื่นอุทธรณ์โดยเร็ว เพื่อพิสูจน์ความจริงว่าร้านค้ากระทำผิดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเราชนะในลักษณะใดบ้าง และลักษณะใดที่รัฐสามารถอนุโลมได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยเร็ว

โดยจากการสอบถามบรรดาร้านค้าที่มา พบว่า บางรายมีการรับซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้แลกเป็นเงินสด ซึ่งมีการหักค่าแลกเงิน 5% – 7% โดยให้เหตุผลว่าต้องเสียภาษี ขณะที่บางรายมีการให้ลูกค้าซึ่งอยู่คนละจังหวัดทำการโหลดแอปฯถุงเงินและส่งเลข OTP ไปให้ลูกค้าเพื่อเข้าแอปฯถุงเงินและดำเนินการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อชำระเงินเอง และบางรายมีการใช้สิทธิข้ามเขต เกินระยะทาง 7,000 กิโลเมตร (กม.)​ ที่กำหนด (ใช้วิธีจับ GPS ระหว่างร้านค้าและผู้ซื้อ คิดเป็นระยะทางรวมต่อวันต้องไม่เกิน 7,000 กม.)

 

ร้านค้า “เราชนะ” ร้องคลังเร่งพิจารณาอุทธรณ์ หลังถูกระงับสิทธิ์
ร้านค้า “เราชนะ” ร้องคลังเร่งพิจารณาอุทธรณ์ หลังถูกระงับสิทธิ์

 

นอกจากนี้ร้านค้าบางราย บอกว่า เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยที่เป็นผู้รับสมัครให้ข้อมูลไม่ชัดเจน โดยบอกว่าสามารถซื้อขายผ่านออนไลน์ได้ ทำให้ผู้ค้าบางรายกระทำผิดโดยไม่ได้เจตนา รวมถึงบางรายยอมรับว่ากระทำผิดจริงเพราะไม่ได้อ่านเงื่อนไขข้อห้ามตอนสมัครเข้าร่วมโครงการ จึงขอให้รัฐเรียกเงินคืนเฉพาะส่วนของรัฐเท่านั้น ไม่ใช่เรียกเงินคืนทั้งหมดซึ่งมีส่วนของทางร้านรวมอยู่ด้วย

 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้ส่งผู้แทนรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว โดยเบื้องต้น ได้แยกเรื่องออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. กลุ่มที่มีหลักฐานมาแสดง และ 3.กลุ่มที่ไม่มีหลักฐานมาแสดง

 

ขณะที่ความคืบหน้าภายหลังกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนและเรียกเงินคืนไปยังร้านค้าที่เข้าข่ายกระทำผิดเงื่อนไขโครงการฯ ประมาณ 2,000 ราย และเปิดให้ร้านค้าที่มั่นใจว่าไม่ได้กระทำผิดเงื่อนไข ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันพร้อมแสดงหลักฐาน ซึ่งล่าสุด สศค. ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว 800 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาคำยื่นอุทธรณ์ของร้านค้า และจะทยอยแจ้งให้ร้านค้ารับทราบต่อไป

You may also like...